Maalauksia Mediakeskus Lumeen galleriassa
21.1 - 1.2.2008
 

Muuttolintu

Taistele! Lennä! Lintu elämän tiellä,
kulje pohjoiseen kun värit kukkivat siellä,
älä anna aurojen houkuttaa etelään,
kun siipesi taittuvat ilmojen viedä.

Taistele! Lennä! Lintu elämän tiellä,
kulje pohjoiseen kun hallat varttuvat siellä,
älä anna siipiesi pysähtyä hetkeksikään,
niin sydämesi taivu ei tuiskujen viedä.

- Joona Svala

 

Tervetuloa Muuttolintu-näyttelyni nettigalleriaan! Muuttolintu on ensimmäinen yksityisnäyttelyni ja samalla osa opinnäytetyötäni taidekasvatuksen osastolle Taideteollisessa korkeakoulussa. Näyttely koostuu esittävistä ja abstrakteista öljyväri- ja akryylimaalauksista. Maalausteni lähtökohtana olen käyttänyt veljeni Joona Svalan Muuttolintu-runoa. Olen teoksissani pyrkinyt etsimään erilaisia näkökulmia runon visuaaliseen tulkintaan.

Maalaukset jakautuvat runon sisältöä ja sen rakennetta tulkitseviin teoksiin sekä näiden yhdistelmiin. Sisältöä kuvaavissa teoksissa ovat aiheina runon ilmisisältö, teema, sävy sekä sen tuottamat mielleyhtymät. Runon rakennetta tulkitsevissa teoksissa kuvataan erilaisia runosta löydettyjä rytmejä sekä tekstimuotoja. Teokset edustavat tyylillisesti lähinnä symbolismin, konkretismin ja minimalismin suuntauksia.

Mielestäni ei ole yhtä oikeaa tapaa tulkita kuvia tai runoa. Jokainen katsoja tai lukija muodostaa niin runosta kuin kuvastakin oman tulkintansa nojautuen omiin kokemuksiinsa ja elämäänsä. Näyttelyn teokset ovat minun tapani tulkita ja löytää runon merkityksiä, mutta toivon niiden kautta myös näyttelyn katsojien löytävän uusia näkökulmia runojen tulkitsemiseen.
Click here to see the gallery

 

Yhteystiedot: vsvala@gmail.com